KVALIFIKACE

  • 1993 – 1996 Studium německého jazyka na PdF UP Olomouc, akademický titul Bc.
  • 1997 Studijní pobyt ve Švýcarsku
  • 1997 – 2002 Studium Filologie italského a německého jazyka na Filozofické fakultě MU Brno, akademický titul Mgr.
  • 2004 JMENOVÁNÍ SOUDNÍM TLUMOČNÍKEM KRAJSKÝM SOUDEM V BRNĚ
  • 2007 Právnická fakulta, kurs Terminologie italského trestního práva procesního
  • 2009 Právnická fakulta UK v Praze, kurs Terminologie italského občanského práva
  • 2010 JMENOVÁNÍ TLUMOČNÍKEM DIECÉZNÍHO SOUDU V BRNĚ
  • 2010 ZAPSÁNÍ DO SEZNAMU TLUMOČNÍKŮ ITALSKÉHO VELVYSLANECTVÍ V PRAZE

Certifikáty: