KVALIFIKACE

Odborné vzdělání v oboru italské a německé filologie, zapsání v seznamu tlumočníků jmenovaných Krajským soudem v Brně…

Přečtěte si více…

PŘEKLADY

Nabízím soudní /úřední/ překlady veškeré právní dokumentace…

    .

Přečtěte si více…

TLUMOČENÍ

Doprovodné, konsekutivní a konferenční tlumočení, tlumočení při instalaci přístrojů a zařízení…

     .

Přečtěte si více…

Služby pro italský a německý jazyk:

  • Všeobecné a soudní překlady - překlady z/do italštiny, překlady z/do nemčiny
  • Konsekutivní a soudní tlumočení - tlumočení z/do italštiny, tlumočení z/do nemčiny
  • Ucelený jazykový servis pro firmy – obchodní jednání, komunikace s úřady  a korespondence